Về chúng tôi

King Education theo đuổi tầm nhìn trở thành một hệ thống trung tâm Anh ngữ xuất sắc, không ngừng lớn mạnh – nơi cung cấp cho học viên nền tảng học vấn vững chắc, thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế Cambridge, giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Đơn vị thành viên

Hệ thống Trung tâm đào tạo tại Thành phố Cần Thơ quản lý bởi King Education

Tin tức và Sự kiện

  • Tất cả
  • Tuyển dụng