Trung Tâm Anh Ngữ SONIC

TRUNG TÂM ANH NGỮ SONIC theo đuổi tầm nhìn trở thành một hệ thống trung tâm Anh ngữ xuất sắc, không ngừng lớn mạnh – nơi cung cấp cho học viên nền tảng học vấn vững chắc, thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế Cambridge, giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

TRUY CẬP

Mần non Trạng Tí

Hệ thống TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC CHẤT LƯỢNG CAO TRẠNG TÍ theo đuổi tầm nhìn trở thành một hệ thống trường học xuất sắc, không ngừng lớn mạnh – Thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của Phụ huynh muốn gửi con vào nơi cung cấp cho học sinh nền tảng học vấn vững chắc, thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với chương trình phát triển năng khiếu, giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc với mức học phí hợp lý

TRUY CẬP

Mần non và tiểu học Ngôi Sao

Trường Mần non và Tiểu Học Ngôi Sao là đơn vị cơ sở giáo dục, nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập theo qui hoạch của Nhà nước; thực hiện chương trình giáo dục dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục. Trường học phải đảm bảo đủ các điều kiện như: Cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn học, nhân viên hành chính, bảo vệ, y tế… có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; có đủ những điều kiện về tài chính theo qui định của Bộ Tài chính.

TRUY CẬP